Cân Điện Tử KD-TBED

Liên hệ

Cân điện tử KD-TBED
Model KD-TBED
Mức cân 150g-3000g
Độ chia 0,005g - 0,1g
Màn hình  LED trước và sau
Kích thước đĩa Ø  116mm
Kích thước cân  251×172×58 mm
Đơn vị cân g, lb, oz, tLt, PCS
Nguồn điện 6v1, 3Ah
Nsx KERNDY-TAIWWAN