LOADCELL UDA KELI

Liên hệ

LOADCELL UDA KELI

MODEL 

UDA

Mức tải tối đa (kg)

60kg

300kg

500kg

800kg

Chứng nhận

OIML R60 C3

Điện áp biến đổi

2.0 ± 0.2 mv/V

Điện trở đầu vào

(409 ± 6) Ω

Điện trở đầu ra

(350 ± 3) Ω

Kích thước loadcell

(174 x 65 x 60)mm

Nhà sản xuất

KELI